လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများ၌ပြည်သူများ အေးချမ်းစွာဖြင့် စနစ်တကျဆန္ဒမဲပေး

Listing Description

လှိုင်းဘွဲ နိုဝင်ဘာ ၈

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် ယနေ့တွင် လှိုင်းဘွဲ မြို့နယ်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသည် မဲရုံစတင်ဖွင့်လှစ်သည့် နံနက် ၆ နာရီမှစတင်၍ စနစ်တကျ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းကာ လာရောက်ဆန္ဒမဲပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများရှိ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၊ မဲရုံမှူး၊ ဒု-မဲရုံမှူး၊ မဲစာရင်းစစ်ဆေးသူ၊ မဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူ၊ မဲရုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် တိကျစွာလိုက်နာ၍ ဆန္ဒမဲ ပေးလျက်ရှိသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်အတွင်း၌ မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ်(၁)တွင် မဲရုံ ၈၂ ရုံ၊ မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ်(၂)တွင် မဲရုံ ၉၄ ရုံ စုစုပေါင်း မဲရုံ ၁၇၆ ရုံ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးရေ ၂၃၉၆၂၀ ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြို့နယ်(ပြန်/ဆက်)