"ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)"

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်သည် ရပ်ကွက် ၄၄ ရပ်ကွက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး လူဦးရေပေါင်း ၃၂၅၈၈၆ ကျော်နေထိုင်ပါသည်။ မြို့နယ်သည် အရှေ့မှအနောက်သို့ ၃ မိုင်ခန့်နှင့် တောင်မှမြောက်သို့ ၁၂ မိုင် ခန့်ရှည်းလျားပါသည်။ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၏အရှေ့ဘက်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် သာကေတမြို့နယ်နှင့် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း/အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် လှည်းကူးမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြစ်ချောင်းများနည်းပြီး ငမိုး ရိပ်ချောင်း၊ မအူချောင်း၊ လေးဒေါင့်ကန်ချောင်းများသာရှိပြီး အများစုမှာ ရေချို များဖြစ်၍စိုက်ပျိုးရေရရှိနိုင်ပါသည်။ ငမိုးရိပ်ချောင်း၊ မအူချောင်းမှာ စက်လှေများသွားလာ နိုင်သောချောင်းဖြစ်ပါသည်။

ဒေသသမိုင်းအကျဉ်း

ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ (၈.၁၁.၁၉၈၉) ရက်စွဲပါအမိန့်ပြန်တမ်းဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ (၄.၁၁.၁၉၉၀) ရက်နေ့တွင်ဒဂုံမြို့သစ်အား ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် ၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်ဟူ၍ မြို့နယ် ၂ မြို့နယ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ (၁၉.၈.၁၉၉၄)ရက်စွဲပါ အမိန့်ပြန်တမ်းဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အား ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)နှင့် ဒဂုံမြို့သစ်မှ(ဆိပ်ကမ်း)ဟူ၍ မြို့နယ် ၂ ခုထပ်မံခွဲခြားခဲ့ရာ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက် ၂၆ ခု ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၆ အုပ်စုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးဌာန၏ (၂၉.၁.၂၀၀၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂၀၀ / ၂၂-၂၀၈ / ဦး ၁ မှ မြို့နယ် ဧရိယာ ၁၉၅၄၉ ဧကရှိပြီး၊ ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၃၀.၅၄၅ စတုရန်းမိုင်ရှိပါသည်။ ရပ်ကွက် ၄၄ ရပ်ကွက်ဖြင့် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ယခင်ကျေးရွာများဖြစ်သည့် ရှမ်းတဲကြီး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အမှတ်(၁)၊ လေးဒေါင့်ကန်၊ သုံးခွ၊ ကျီစု(အနောက်)၊ ရွာသာကြီးကျေးရွာ များ ကိုရပ်ကွက်များအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဤမြို့နယ်ရုံးကို (၄.၁.၁၉၉၂) ရက်နေ့တွင် ယခင်တိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းတင်မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။

Attractions in ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)