ဇီးတောရေလွှဲဆည်

Listing Description

မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ အနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် ယာယီတမံဖြင့် ရေပေးတူးမြောင်းမှတစ်ဆင့် ရေပေးဝေခဲ့သည်ဟု သိရပြီး ၁၉၂၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရေတံခါးများ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ကာ စနစ်တကျ ရေပေးဝေခဲ့သည်။ ဇီးတောရေလွှဲဆည်မှ ရေသောက်ဧရိယာ ၂၄၇၅၀ ဧကကို အကျိုးပြုလျက်ရှိသည်။