ရှင်ပင်မိုးကောင်းစေတီ

Listing Description

ရှင်ပင်မိုးကောင်းစေတီတော်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဇွန်မြို့၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပါသည်။