သံလွင်တံတား (ဘားအံ)

Listing Description

ဘားအံမြို့နှင့် မြိုင်ကလေးရွာကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ တံတားသည် နှစ်လမ်းသွားကားလမ်းနှင့် လူသွားလမ်းတို့ ပါဝင်သည်။ တံတားအား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သံမဏိယက်မတံတား အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး တံတားအရှည် ၂၂၅၂ ပေရှိသည်။

#သံလွင်မြစ်ကူးတံတား(ဘားအံတံတား)