စူရတီစွန္နီဂျာမေဗလီ(ကွမ်းခြံဗလီ)

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၅ လမ်း၊ အမှတ် (၂၂၄/ ၂၂၈) တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဗလီအဆောက်အအုံသည် ရန်ကုန်မြို့ပြရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။