မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (စက်မှုလက်မှုငွေချေးဌာန)

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၅၆၄) တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဘဏ်အဆောက်အအုံမှာ ရန်ကုန်မြို့ပြရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။