ပန်းလောင်နှင့် ပြဒါးလင်းဂူ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော

Listing Description

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရွာငံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ပြဒါးလင်းဂူ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်သည့် ဆင်ရိုင်းများ၊ Gaur ခေါ် ပြောင်များ၊ ကျားသစ်၊ စိုင်၊ ဆတ်၊ မျောက်မျိုးစိတ်များစွာ၊ ငှက်မျိုးစိတ်များစွာနှင့် ၎င်းတို့ကျက်စားရာ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဘေးမဲ့တောနေရာကို စတင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၃၃၃.၈၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။ ဘေးမဲ့တော၏ သစ်တောအမျိုးအစားမှာ ရွက်ကြွေတောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အထင်ကရနေရာမှာ ပန်းလောင်တောအတွင်းရှိ ပြဒါးလင်းဂူ ၂ ခု ဖြစ်ပြီး ပြဒါးလင်းဂူ အမှတ်(၁)တွင် လွန်ခဲ့သော ၁၁,၀၀၀ ကျော်က နံရံဆေးရေးပန်းချီများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။

ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများ

- ကျောက်ခေတ်နှောင်းလက်ရာ နံရံဆေးရေးပန်းချီများ

- သဘာဝပေါက်ပင်များနှင့် ဆက်စပ်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ

- ပန်လောင်မြစ်တစ်လျှောက် ကနူးရွက်လှေလှော်ခြင်း