ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများအတွက် ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာစီမံကိန်းမှ တန်ဖိုးနည်းတိုက်ခန်းများရောင်းမည်

Listing Description

ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၂၄

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သော ကျန်စစ်မင်း အိမ်ရာစီမံကိန်းအပိုင်း (၁) နှင့် အပိုင်း(၂) တို့မှ တန်ဖိုးနည်းနှင့် တန်ဖိုးသင့် တိုက်ခန်းများမှာ ယခုအခါ တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ အိမ်ရာနှင့် အဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (CHID Bank) ၌ အနည်းဆုံးစုဆောင်းငွေကျပ် သိန်း ၃၀ စုဆောင်းထားရှိသူတိုင်းကို ၁၅ နှစ်အရစ်ကျပေးချေစနစ်ဖြင့် ရောင်းချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ရောင်းချပေးမည့် ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာစီမံကိန်း အပိုင်း (၁) နှင့် အပိုင်း(၂) တွင် အပိုင်း(၁)မှာ အဆောက်အအုံ ၇၃ လုံး၊ လေးခန်းတွဲ ငါးထပ် ၁၅ လုံးမှ အခန်း ၃၀၀ ၊ လေးခန်းတွဲ ငါးထပ် (လေးဖက်လှ) ၁၃ လုံး အခန်း ၂၆၀၊ ရှစ်ခန်းတွဲ ငါးထပ် ၁၉ လုံး အခန်း ၇၃၂ ခန်း၊ ခြောက်ခန်းတွဲ ငါးထပ် ၁၆ လုံး အခန်း ၄၈၀ ၊ ၁၂ ခန်းတွဲ ငါးထပ် ၁၀ လုံး အခန်း ၆၀၀ ဖြစ်သည်။

ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာအပိုင်း (၂) တွင် လေးခန်းတွဲ ငါးထပ် စတုရန်းပေ ၁၁၅၀ ၁၃ လုံး အခန်း ၂၀၈ ခန်း၊ စတုရန်းပေ ၈၀၀ ၁၃ လုံး အခန်း ၂၀၈ ခန်း၊ နှစ်ခန်းတွဲ ငါးထပ် စတုရန်းပေ ၁၁၅၀ ရှစ်လုံး အခန်း ၆၄ ခန်း၊ နှစ်ခန်းတွဲ ငါးထပ် ၁၁၇၄ စတုရန်းပေ ၁၂ လုံး ၉၆ ခန်း၊ တစ်ခန်းတွဲ လေးထပ် စတုရန်းပေ ၁၅၀၀ ၂၂ လုံး ၈၈ ခန်း ဖြစ်သည်။

ရောင်းချမည့်ဈေးနှုန်းမှာ ကျန်စစ်မင်းအပိုင်း (၁) တွင် ရှစ် ခန်းတွဲ ငါးထပ် ၁၂ လုံး အခန်း ၄၈၀ ကို မြေညီထပ် ငွေကျပ် ၁၄၂ သိန်း၊ ပထမထပ် ငွေကျပ် ၁၃၉ သိန်း၊ ၁၃၂ သိန်း ဈေးနှစ်စား၊ ဒုတိယထပ်ကို ငွေကျပ် ၁၂၉ သိန်းနှင့် ၁၂၂ သိန်း ဈေးနှစ်စား၊ တတိယထပ်ကို ငွေကျပ် ၁၁၉ သိန်းနှင့် ၁၁၂ သိန်း ဈေးနှစ်စား၊ စတုတ္ထထပ်ကို ငွေကျပ် ၁၀၉ သိန်းနှင့် ၁၀၂ သိန်း ဈေးနှစ်စားနှင့် ၎င်းတိုက်မှပင် စတုရန်းပေ ၁၁၀၀ အခန်းကို မြေညီထပ် (Shop House) အား ငွေကျပ်သိန်း ၄၃၀ ၊ ပထမထပ် ငွေကျပ် ၁၃၉ သိန်းနှင့် ၁၃၂ သိန်း ဈေးနှစ်စား၊ ဒုတိယထပ် ငွေကျပ် ၁၂၉ သိန်းနှင့် ၁၂၂ သိန်း၊ တတိယထပ် ငွေကျပ် ၁၁၉ သိန်းနှင့် ၁၂၂ သိန်း၊ စတုတ္ထထပ်ကို ငွေကျပ် ၁၀၉ သိန်းနှင့် ၁၀၂ သိန်း ဈေးနှစ်စား၊ ခြောက်ခန်းတွဲ ငါးထပ်တိုက် ၁၆ လုံးမှ အခန်း ၄၈၀ ကို မြေညီထပ် ငွေကျပ် ၁၂၉ သိန်း၊ ပထမထပ် ငွေကျပ် ၁၁၉ သိန်း၊ ဒုတိယထပ် ငွေကျပ် ၁၀၉ သိန်း၊ တတိယထပ် ငွေကျပ် ၉၉ သိန်း၊ စတုတ္ထထပ် ငွေကျပ် ၈၉ သိန်း၊ ၁၂ ခန်းတွဲ ငါးထပ်တိုက် ၁၀ လုံး အခန်းပေါင်း ၆၀၀ ကို မြေညီထပ် ငွေကျပ် ၁၀၆ သိန်း၊ ပထမထပ် ငွေကျပ် ၉၆ သိန်း၊ ဒုတိယထပ် ငွေကျပ် ၈၆ သိန်း၊ တတိယထပ် ငွေကျပ်၇၆ သိန်း၊ စတုတ္ထထပ် ငွေကျပ် ၆၆ သိန်းဖြစ်သည်။

ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာစီမံကိန်းအပိုင်း(၂) တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများမှာ တစ်ခန်း ချင်း စတုရန်းပေ ၁၅၀၀ အထိရှိ၍ မြေညီထပ် ငွေကျပ် ၉၅၃ သိန်းအထိရှိပြီး စတုတ္ထထပ်အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၄၅၁ သိန်းအထိရှိသည်ဟု သိရသည်။

တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများကို ချေးငွေစုဆောင်းငွေများဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါက (CHID Bank) ဘဏ်တွင် စုဆောင်း ငွေစာရင်းဖွင့်၍ ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူ နိုင်ပြီး တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာမှ အခန်းများဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် လိပ်စာတပ်၍ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော်၌ လျှောက်ထားဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

ခရမ်းစိုးမြင့်