စရီပေရီယနာယဂီယမ္မာန်စန္ဒီမယ်တော်ကြီးဘုရားကျောင်း (နာဂလိန်ဘုရား)

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကံဘဲ့ဘူတာရုံလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဘုရားကျောင်းအဆောက်အအုံသည် ရန်ကုန်မြို့ပြရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများစာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။