ပါစာ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ

Listing Description

ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအဖြစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်ထိရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် စတုရန်းကီလိုမီတာ ၇၇.၃ ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။