မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်

Listing Description

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဝင်္ဂဘာလမ်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဝင်းအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ပြတိုက်ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ယိုယွင်းပျက်စီးလာခဲ့သဖြင့် သိန်း ၂၀၀၀ နီးပါးအကုန်ကျခံ၍ ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ထပ်အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး ငွေရတုခေတ်ပြခန်း၊ ရွှေရတုခေတ်ပြခန်း၊ စိန်ရတုခေတ်ပြခန်း၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပြခန်း၊ ထူးချွန်အကယ်ဒမီရရှိမှုပြခန်း၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သော စက်မှုပြခန်းဟူ၍ ပြခန်း ၆ ခုဖြင့် ပြသထားပါသည်။