မူလာရစ် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော

Listing Description

ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၃၈,၅၄ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။ သစ်တောအမျိုးအစားများမှာ အမြဲစိမ်းတော၊ ရွက်ကြွေတာ(အပေါ်ပိုင်းစိုစွတ်)၊ တောင်ပေါ်တော(အမြဲစိမ်း) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ချေ (ဂျီ)၊ကျားသစ်၊ ကျား တို့ ကျက်စားနေထိုင်ကြပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်ထိ ဂျာဗားကြံ့များကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ယခုအခါ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဖြစ်သည်။