ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ထင်ရှားသော မြိုင် ၉ မြိုင်

Listing Description

မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုလိုနီအစိုးရအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း ၁၈၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ကြသော ဥရောပနိုင်ငံသားများအတွက် ကျယ်ဝန်းသော မြေကွက်များပေါ်တွင် မျှော်စင်နှင့် မီးခိုးတိုင်ပါအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအဆောက်အအုံများကို "မြိုင်"များအဖြစ် အမည်နာမပေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့အနက် ယနေ့အချိန်တွင် ထင်ရှားသော မြိုင်များမှာ -

- နန်းမြိုင် (Craddock Court)

- သီရိမြိုင် (Candacraig)

- ဂန္ဓမာမြိုင် (Croxton)

- ချယ်ရီမြိုင် (Lincluden)

- ဟင်္သာမြိုင် (Jacobstowe)

- သစ္စာမြိုင် (Tapsy Villa)

- ယုဇနမြိုင် (Knowle)

- ထင်းရှူးမြိုင်

- သဇင်မြိုင် တို့ဖြစ်ကြသည်။