ထင်းရှူးမြိုင်

Listing Description

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ လမ်းသာယာလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ထင်းရှူးမြိုင်ကို သစ်တောဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားကာ ယင်းအဆောက်အအုံတွင် မြေညီထပ်မှ သီးသန့် ထုတ်ထားသည့် အဆောင်ပေါ်တွင် အမိုးချွန်ကို ပြုလုပ်ထားသည်။