ပုပ္ပါးတောင် အမျိုးသားဥယျာဉ်

Listing Description

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပုပ္ပါးတောင်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဥယျာဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၄၉.၆၃ စတုရန်းမိုင် (၁၂၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသည်။ အင်းတိုင်းတော၊ သန်းဒဟတ်တော အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး ပုပ္ပါးတောင်မကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ကျော်ကြားလှသော ဆေးဘက်ဝင်သစ်ပင်များ ပေါက်ရောက်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ခြိမ်းခြောက်ခံရသော မျိုးစိတ်များတွင် ပါဝင်သည့် ရွှေသမင်၊ မျောက်မျက်ကွင်းဖြူ၊ မျောက်ညို (Capped langur)၊ တောခွေးများ ရှိသည့်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ

- မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း သဘာဝတောကျန်များကို လေ့လာနိုင်ခြင်း၊

- ငှက်မျိုးစုံနှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်တို့ကို လေ့လာနိုင်ခြင်း၊

- အပူပိုင်းဇုံဒေသအတွင်း အိုအေစစ်သဖွယ် တည်ရှိနေသော သဘာဝ ရေမြေတောတောင်များ၏ ရှုခင်းအလှအပများ ခံစားနိုင်ခြင်း၊

- စန္ဒကူးသစ်မျိုးများ၊ ပရဆေးဖက်ဝင်အပင်နှင့် လေ့လာနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝအတိုင်း ပျံ့နှံ့ပေါက်ရောက်မှု အခြေအနေ လေ့လာနိုင်ခြင်း၊

- လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၂၀,၀၀၀ ခန့် မီးတောင်ဟောင်း၏ သဘာဝ တွင်းထွက်ကျောက်များ လေ့လာနိုင်ခြင်း၊

- ရှားပါး တိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်သည့် မျောက်မျက်ကွင်းဖြူများအား လေ့လာနိုင်ခြင်း။