နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)

Listing Description

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းလမ်း၊ ဘန့်ဘွေးကုန်းရွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၃ မတ်လတွင် စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (၁) အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ နိုဝင်ဘာလတွင် အစိုးရနည်းပညာဆိုင်ရာအင်စတီကျု (GTI) ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျောင်းကို အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကောလိပ် (GTC) သို့အဆင့်မြှင့်ခဲ့ကာ သုံးနှစ်တာကာလဘွဲ့ (BTech) အစီအစဉ်များကို သင်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ကွန်ယက်၏ တွဲဖက်အသင်း၀င်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသောမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအစောဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး AUN-QA (အာဆီယံတက္ကသိုလ်ကွန်ယက်အရည်အသွေးအာမခံချက်) အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ပထမဆုံးသောနည်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ATU-Net (အာရှနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကွန်ယက်) ၏အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်မှ လေးနှစ်တာ သင်ကြားရသော နည်းပညာဘွဲ့ (BTech)၊ နှစ်နှစ်သင်ကြားရသော BE, BArch နှင့် ME အစီအစဉ်များကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ တက္ကသိုလ်သည် (၆) နှစ်တာ သင်ကြားရသော အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ နှင့် Arch of Bachelor ဘွဲ့များကို သင်ကြားပေးပါသည်။