မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အင်းစိန်လမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်အဆောက်အအုံသည် ရန်ကုန်မြို့ပြ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အဆောက်အအုံစာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။