ကဟီးလူ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော

Listing Description

ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်အတွင်း ဖားပွန်မှ ကမာကောင်းသို့သွားသောလမ်း၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ၁၆၀.၅၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိသည်။ ဘေးမဲ့တောဧရိယာအတွင်း ချောင်းနှစ်စင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေပြီး နှစ်စဉ်မိုးရေချိန်သည် ၃,၈၀၀ မီလီမီတာ ခန့်ရှိသည်။ အဓိကသစ်တော အမျိုးအစားမှာ ရွက်ကြွေတော(အပေါ်ပိုင်း) ဖြစ်ပြီးပြီး၊ ငှက်မျိုးစိတ်များစွာ ( တောကြက်(jungle fowl)၊ ကြက်တူရွေး၊ သာလိကာ၊ အောက်ချင်းငှက်၊ သစ်တောက်ငှက်၊ ချိုး၊ ခါ၊ တစ်တီတူး၊ လင်းမြီးဆွဲငှက်(Drongo)၊ စွန်ငှက်၊ ဇီးကွက်) နေထိုင်ကြသည်။ ထို့ပြင် မျောက်များ၊ ချေ၊ (ဂျီ) များလည်းရှိသည်။