သံတောင်ကြီးမြို့နယ် လိပ်သိုမြို့ အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒမဲပေး

Listing Description

လိပ်သို နိုဝင်ဘာ ၉

ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် လိပ်သိုမြို့ အမှတ် (၂) မဲဆန္ဒနယ်တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်က သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မဲရုံအသီးသီး၌ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲများ ငြိမ်းချမ်းစွာ လာရောက် ပေးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ဆန္ဒမဲများပေးရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် အညီ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန်အတွက် မဲရုံအတွင်းစည်းနှင့် မဲရုံပြင်ပ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ဝင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အထူးရဲများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခြောက်ပေခြား ရှိစေခြင်း၊ လက်သန့်ဆေးရည်ဖြင့် လက်ဆေးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းပေးခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ လိပ်သိုမြို့တွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် ခြောက်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၃၁ အုပ်စုရှိပြီး မဲရုံ ၄၇ ရုံ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ ၃၀၅၄၅ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။

နွယ်နွယ်ခိုင် (ပြန်/ဆက်)