မြိုင်ဟေဝန်ဆင်စခန်း

Listing Description

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဥက္ကံကြိုးဝိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ဖလုံကျေးရွာမှ ၁၂မိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ၇၂ မိုင်ကွာဝေးသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စခန်း ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၁၀ ဧကရှိပါသည်။ အမိမဲ့ဆင်ကလေးများ ထိန်းသိမ်းပြုစုခြင်း၊ မကျန်းမာ သောဆင်များအား ကုသခြင်း၊ တောဆင်ရိုင်း ဖမ်းဆီးလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် ဆင် သုတေသနလုပ်ငန်းစသည်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သဘာဝကို အခြေခံသောခရီးသွားလုပ်ငန်း (Ecotourism) အတွက် ရည်ရွယ်ကာ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆင်စခန်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် ဆင်စီးနိုင်ခြင်း၊ ဆင်လိမ္မာများ၏ သရုပ်ပြကွက်များနှင့်အတူ နေထိုင်မှု ဘဝပုံစံများကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ခြင်း၊ စခန်းအတွင်း တောရိုင်းသတ္တဝါများဖြစ်ကြသော ဝက်ဝံများ၊ တောကြောင်များ၊ သမင်များ၊ ရစ်ငှက်များ၊ ဒေါင်းများ စသည်ဖြင့် သဘာဝအလျောက် ကျက်စားနေကြခြင်းများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။