မင်းဝံတောင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော

Listing Description

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၂၀၅.၈၈ စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် စတင်၍ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ခြောက်သွေ့တောအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ချေ(ဂျီ)၊ ဒရယ်များ ကျက်စားနေထိုင်လျက်ရှိသည်။