မက်သဒစ်အင်္ဂလိပ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၆၅) တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဘုရားကျောင်းအဆောက်အအုံသည် ရန်ကုန်မြို့ပြရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံများစာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။