ရွှေဂူတောင်စေတီ

Listing Description

ရွှေဂူတောင်စေတီသည် ထားဝယ်−မြိတ်ကားလမ်းနံဘေး ရှင်မုတ္တီးရွာ တွင်တည်ရှိပါသည်။ ထားဝယ် ရာဇဝင်တွင် ရှင်ဇော မှ စောမြဒေဝီဘုရားတည်နေခိုက် ရွှေတပတ်ခွန့် ပါဝင်အလှူဝင်၍ ကူညီသည့်အတွက် ယင်းစေတီကို ရွှေဂူစေတီဟူ၍လည်းကောင်း၊ တောင်ကို ရွှေဂူတောင်ဟူ၍လည်းကောင်း ယခုတိုင် အမည်တွင်ကာ ထင်ရှားပါသည်။