မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်

Listing Description

မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ရှိ သမိုင်းဝင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူဖြစ်ပါသည်။