ရွှေကတော့မြတ်စွာဘုရား

Listing Description

ရွှေကတော့မြတ်စွာဘုရားသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တန့်ဆည်မြို့၊ မဟာမြိုင်ရပ်ကွက်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၀ ရက်မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသော ရွှေကတော့မြတ်စွာဘုရားပွဲတော်ကြီးသည် တစ်မြို့နယ်လုံး ထင်ရှားသိသော ဘုရားပွဲတော်ဖြစ်ပါသည်။