ရှင်ဖရန်စစ်အဝီစီကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျိုက်က္ကဆံလမ်း၊ အမှတ် (၁၃၁) တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း အဆောက်အအုံသည် ရန်ကုန်မြို့ပြရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံများစာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။