ဆရီမာရီယမ္မာန်ဘုရားကျောင်း

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ် (၄၉) တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဆရီမာရီယမ္မာန်ဘုရားကျောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ပြ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံများစာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။