တာပါးကြိုးတံတား

Listing Description

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ကွတ်ခိုင်- တာမိုးညဲ- မုံစီး - လောက်ကိုင်လမ်း ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ တံတားအရှည် ၆၀၀ ပေရှိပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။