ပေါ်လံကြီးဆင်စခန်း

Listing Description

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ပေါ်လံကြီးရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ပြည်-ပေါက်ခေါင်း- အုတ်တွင်း- တောင်ငူ လမ်းမအတိုင်း သွားရပြီး ပြည်မြို့မှ ၄၆ မိုင် ၇ ဖာလုံ ကွာဝေးသည်။၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အကျယ်အဝန်း ၅ ဧကကျော်ရှိ သဘာဝဘေးမဲ့ဆင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။