ကရင်နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်း

Listing Description

ကလောမြို့ သီတာလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဘုရားကျောင်းကို မက်သဒစ်သာသနာပိုင်အဖွဲ့မှ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်တွင် မှန်ပြတင်းပေါက်ကြီးများပါသော Neo-Gothic ပုံစံဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း မက်သဒစ်အများစုသည် ကလောမြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး မက်သဒစ်ခရစ်ယာန်အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတော့သဖြင့် ဘုရားကျောင်းအား ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။