ရုံးအမှတ် (၃၁)၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Listing Description

(၂၀) ရာစုအဝင်မှ ၁၉၄၁ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် (BURMA ATHLETIC ASSOCIATION) နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် (UPPER BURMA ATHLETIC ASSOCIATION) တို့က ဦးဆောင်၍ အားကစားလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

(၂၆.၁၁.၁၉၄၆) ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်အိုလံပစ်အသင်း (BURMA OLYMPIC ASSOCIATION) (B.O.A)ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နာယကအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဘုရင်ခံ (SIR HUBERT RANCE) ၊ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆာဂျေအေမောင်ကြီး၊ ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် ဦးရာဇတ်တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (၉.၇.၁၉၄၇) ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီနှင့် တရားဝင် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် ၊ (၁၄) ကြိမ်မြောက် လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် စတင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

 (၉.၁၀.၁၉၅၀)ရက်နေ့တွင် ဥပဒေနှင့်အညီ အမျိုးသား ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးကောင်စီ (NATIONAL FITNESS COUNCIL)(NFC)ကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ “တစ်မျိုးသားလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူငယ်တို့၏ ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်ရေး'' ကို အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် (DISTRICT COUNCIL) များဖွဲ့စည်း၍ ခရိုင်စည်းရုံးရေးမှူးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးပြီး အားကစားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီကို (၂၇.၅.၁၉၆၄)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးနှင့် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးဂွမ်ရှိန် အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တိုင်း၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ကော်မတီ များဖွဲ့စည်း၍ အားကစားမှူးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်၌ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး (၁.၇.၁၉၉၃) ရက်နေ့မှစ၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ဝန်ကြီးလက်အောက်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၈.၁၂.၉၆)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၄၀/၉၆)ဖြင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနကို ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်မှ အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း လက်ခံ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မရုံး၏ (၃၀.၃.၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ ကြော်ငြာချက်အမှတ်(၁/၂၀၁၆)ဖြင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ (၂၅.၅.၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၀/၂၀၁၆) ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ သဘောတူညီချက်အရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ (၁.၈.၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၁၅၁/၂၀၂၁) အရ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အားကစားနှင့်လူငယ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။