ရာမညနိကာယ နန္ဒဟံသာဝတီပရိယတ္တိ (ဝိသုဒ္ဓါရုံကမ္မဌာန်းကျောင်း)