ငလုံးလက်ဖယ်ကျွန်း

Listing Description

ကော့သောင်းမြို့ အနီးတွင်တည်ရှိသော ငလုံးလဖယ်ကျွန်း (Pyin Sa Island) သည် ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကျွန်းတွင် ပုလဲမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်သောကြောင့် ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ပုလဲမွေးမြူးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနီးကပ် လေ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အရေးရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်းတွင် မုတ်ကောင် (Oyster) များကို Long Line များဖြင့် ပင်လယ်ရေအောက်တွင် မွေးမြူထားရှိပုံ၊ Floating House ဟုခေါ်သော ရေပေါ်အလုပ်ရုံများပေါ်တွင်မုတ်ကောင် ပြုစု ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပုံများကို လေ့လာတွေ့မြင်နိုင်ပြီး အရွယ်ရောက် မုတ်ကောင်များ၏ ပုလဲဝတ်ဆံသွင်းပုံနှင့် မုတ်ကောင်များမှ ပုလဲထုတ်ယူနေပုံများကို လက်တွေ့ကျကျ မျက်မြင်တွေ့ရှိ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။