ကိုရွှေခဲ (မော်ဒယ်မြင့်ကားသော့နှင့်ကားတံခါးဂျက်အမျိုးမျိုးပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး)