ကမ္ဘာကျော် (ကားရှော့ဘား၊ ဆိုင်ကယ်ဖောက်၊ ဂျိုက်မျိုးစုံပြုပြင်ရေး)