အိမ်မဲကြီး

Listing Description

ကလောမြို့ ပြည်ထောင်စုလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်းသစ်သားဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ရေနံချေးသုတ်လိမ်းထားသည့် မည်းမှောင်သောအရောင်ကြောင့် ယင်းအား အိမ်မဲကြီး (The Black House) ဟု လူသိများသည်။ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်ခုနှစ်ကို မသိရသော်လည်း ရာစုနှစ်တစ်ခုခန့်ရှိမည်ဟု ယူဆကြပါသည်။