ဇော်မင်းနိုင်နှင့်ညီများ (ကားမီးခွက်၊ ရှဲလ် ဘန်ကာပြုပြင်ရေး)