တက်တိုးအောင် ငွေချေးလုပ်ငန်း

Listing Description

တက်တိုးအောင်(အသေးစားငွေချေး လုပ်ငန်းများ)

အမှတ် ၁၉၊ ကလပ်လမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၅)၊

ပြင်ဦးလွင်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။