ပြင်ဦးလွင် ငှက်ဘေးမဲ့တော

Listing Description

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၁၂၇.၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။ သစ်တောအမျိုးအစားမှာ အမြဲစိမ်းတော၊ Hill Forest အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒေါင်း၊ ချေ(ဂျီ)၊ Burmese peacock-pheasant ဟုလူသိများသော Grey Peacock Pheasant နှင့် အခြားငှက်မျိုးစိတ်များကျက်စားနေထိုင်ကြသည်။