ပုလဲဒေဝီ အလှနန်းတော် (မိတ်ကပ်၊ ဆံပင်နှင့် မင်္ဂလာဝတ်စုံ)