မြင့်မိသားစု(မန္တလေး)ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ကားနှင့်အပိုပစ္စည်းဖြန့်ချိရေး)