ကံ့ကော်ပန်းအဝိုင်း

Listing Description

ရာဇသိင်္ဂဟလမ်းမကြီးနှင့် ရွှေပြည်တော်ဝင်လမ်း ဆုံရာတွင်တည်ရှိပါသည်။ရန်ကုန်ဘက်မှလာလျှင် ကနဦးတွေ့ရမည့်အဝိုင်းဖြစ်သည်။