ဘုတ်ဆုံမ (ငရုတ်သီးမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်နှင့် ဟင်းမွှေးမဆလာ)