သီးမြစ်လွင်ပြင်

Listing Description

ချင်းပြည်နယ်တွင် တောင်တန်းများ များစွာရှိသည့်အနက် ရှားပါးစွာဖြင့် အလွန်လှပသော တောင်ချိုင့်ဝှမ်းကို သီးမြစ်လွင်ပြင်ဟုခေါ်ပါသည်။ သီးမြစ်ချောင်းသည် ဟားခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်တို့ကို ဖြတ်သန်း စီဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ သီးမြစ် လွင်ပြင်သည် ဒေသခံများ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် သာမက အပန်းဖြေ လှုပ်ရှားမှုများအတွက် နေရာကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဟားခါးမြို့မှ ၁၂ မိနစ်ခန့် မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ပြီး ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျော်ကြားလှသော ကုလားတန်မြစ်၏ မြစ်ဖျားခံရာမြစ် ဖြစ်ပါသည်။ သီးမြစ်လွင်ပြင်နှင့် သီးမြစ်ချောင်းတို့သည် အလွန်လှပသော နေရာနှင့် မေ့မရနိုင်သော အတွေ့အကြုံများကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။