စိန့်ဂျွန်းကတ်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ် (၂၇၀) တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း အဆောက်အအုံကို ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။