မြိတ်မြို့ဝန်ပဲတောင်းစားစေတီ

Listing Description

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီ၊း မြိတ်မြို့၊ တပ်ပြင်ရပ်၊ ဘုရားကြီးလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။  မြိတ်မြို့ဝန် ပဲတောင်စားမင်း တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။