မြောက်ဇာမရီ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော

Listing Description

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်များအတွင်း တည်ရှိသည်။ မြောက်ဇာမရီ၊ တောင်ဇာမရီ၊ အိုင်ဒုံကွန်းနှင့် ရဲနွယ် ဟူသည့် ကြိုးဝိုင်းလေးခုတို့ကို ပေါင်းစပ်လွှမ်းခြုံ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၂၂ ရက်နေ့ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၄၂/၂၀၁၄ ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၃၇၉.၅၉ စတုရန်းမိုင် (၉၈၃.၁ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသည်။ ယင်းဘေးမဲ့တောသည် မြန်မာ့ကျွန်းသစ်၏ မူရင်းဌာနေဖြစ်သည်သာမက ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက်၊ အင်၊ ကညင်၊ ထောက်ကြံ့၊ ဒီဒူး၊ ဖန်ခါး၊ နဘဲ၊ မအူ၊ ယမနေ၊ မျောက်ငိုနှင့်နှော အစရှိသည့် အပူပိုင်းသစ် မျိုးစိတ် ၉၃ မျိုးတို့ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေကြသော ဘေးမဲ့တောကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆင်၊ ပြောင်၊ စိုင်၊ ဆတ်၊ ကျားသစ်၊ အင်းကျား၊ တောဆိတ်၊ တောခွေး၊ ဂျီ၊ ဝက်ဝံ၊ ဖြူနှင့် မျောက်မျိုးစိတ် စသောနို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ် ၂၅ မျိုး နှင့် ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၂၆ မျိုး ကျင်လည်ကျက်စားလျက်ရှိသည်။