မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်

Listing Description

မန္တလာဒီဂရီကောလိပ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့် ဒီဂရီကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်ကို မန္တလာကောလိပ်အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မန္တလာကောလိပ်ကို မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။