ကျိုလီယာမွတ်(စ်)လင်ဒါရ်ဂါဗလီ

Listing Description

ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းထောင့်တွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအခါ ယင်းဗလီအဆောက်အအုံကို ရန်ကုန်မြို့ပြ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။